Salarisadministratie

Wij nemen u het papierwerk uit handen

Lang niet alle bedrijven hebben een salarisadministrateur in dienst. De keuze is dan: zelf doen of uitbesteden. Omdat de fiscale wetgeving, sociale verzekeringsaspecten en CAO-voorwaarden nogal eens wijzigen, is het niet eenvoudig om zelf een correcte salarisadministratie te voeren. Groot Schieland Administraties neemt u het papierwerk graag, correct en deskundig uit handen.

Vertrouwen

Wie medewerkers in dienst heeft, moet daar een administratie voor voeren. De salarisadministratie is de basis voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies. Niet alleen is een juiste salarisadministratie een belangrijke voorwaarde voor een goed draaiend bedrijf, uw medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat al hun financiële zaken kloppen en overzichtelijk worden bijgehouden. Met Groot Schieland Administraties is dat allemaal goed geregeld en hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Persoonlijk contact en een goede samenwerking met onze opdrachtgevers. Daar hechten wij als Groot Schieland Administraties veel waarde aan. Kom daarom gerust langs voor een vrijblijvende kennismaking. Zodat we samen kunnen bekijken hoe we uw salarisadministratie inzichtelijk kunnen maken.