Jaarrekeningen & rapportages

Grip op uw bedrijfsvoering

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsadministratie is de jaarrekening. Dat geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening. Zonder de cijfers in de jaarrekening kunt u als ondernemer geen verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van uw bedrijf. Bovendien moet u een jaarrekening kunnen overleggen aan bijvoorbeeld de bank als u een krediet wilt aanvragen, aan de Belastingdienst of aan een nieuwe leverancier.

Samenstellen jaarcijfers

Zijn alle ondernemingen verplicht een accountantscontrole op hun jaarcijfers uit te laten voeren? Nee, zeker niet. Wel moeten alle ondernemers de jaarcijfers deskundig samenstellen. En daar kunnen wij u uitstekend bij ondersteunen. Tijdens het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij belangrijke informatie over uw organisatie. Op basis van deze informatie krijgt u tips en adviezen voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Dat gebeurt tijdens de bespreking van de jaarrekening. Wilt u een tussentijdse rapportage van de cijfers? Wij zorgen dat u die snel in handen heeft.

Persoonlijk contact en een goede samenwerking met onze opdrachtgevers. Daar hechten wij als Groot Schieland Administraties veel waarde aan. Kom daarom gerust langs voor een vrijblijvende kennismaking. Zodat we samen kunnen bekijken hoe we uw jaarrekeningen en rapportages inzichtelijk kunnen maken.